Жалба, подадена на 07 декември 2009 г. от "Голдмън Мениджмънт" АД срещу решение на Общия съд, постановено на 16 ноември 2009 г. по дело T-354/09 - Дело C-507/09 P

Обн. C ОВ. бр.221 от 14 Август 2010г.

Език на производството: български


Страни

Жалбоподател: "Голдмън Мениджмънт" АД (представител: И. Лилкова, адвокат)

Други страни в производството: Европейска комисия,

Република България

С определение от 6 май 2010 г. Съдът (седми състав) обяви настоящата жалба за явно недопустима.


2010-C221-24


Untitled Page